Paekivi on Eesti rahvuskivi

Paekivi on Eesti rahvuskivi alates 4. maist 1992.

4. mai on paepäev.

Eesti Paeliit ühendab Eesti rahvuskivi – paekivi – väärtustavaid isikuid. Paeliidu südameasjaks on kõik paekivi uurimise, tutvustamise, tootmise ja kasutamisega seonduv.

img_2063

4. mai: Eesti rahvuskivi – paekivi päev

Foto: Ivo Kruusamägi 2011, litsents CC

Täna on Eesti rahvuskivi paekivi päev!
Tervitused paepealse maa rahvale Paeliidult!


Oleks vast mõnusam tunne
elada lembel Jamaikal,
või kus mühaks mu unne
metsik ja põhjatu Baikal,
või kus viinapuust marjad
ise mul kukuksid suhu,
või kus kaamelikarjad
rändaksid ei-tea-kuhu.
Sündida salvitud peres,
hõbelusikas peos,
seisuseväärikus veres,
miljon võimalust eos.

Aga näe, rannakäär paene
Tuhkatriinuks sai minu,
istun ja korrutan vaene
paepealsel kasvanud linu.

Ühtlane, sõlmeta lõng
on minu ainuke uhkus.
Einel on ükssama hõng,
rahakotil on puhkus.

Padi nii mühklik kui mütar,
pikutan kulunud baikal,
mõtlen, kas Põhjamaa tütar
elada oskaks Jamaikal,
kusagil Capril või Hiinas
saaksin kas silmile und ma,
troopika pimedas piinas
igatseks, igatseks lund ma,
igatseks välku ja rahet,
härmatist, tormi ja halla,
tööd, millel polegi vahet,
koduste tähtede alla.

Tilluke maa nagu pihk,
aga siit leida võib paljut –
põhjavalguse vihk
aimata annab kaljut,
mastimetsade väge,
jõgesid, järvi ja merd,
suusamurdmise mäge,
rahvast, kes segatud verd.

Tuisud ja tuulevaikus.
Tihaste tsiitsitav parmas.
Maakera ilusam paik, kus
elada armas.

Lehte Hainsalu
Ilmunud kogus “Laps tahab klassi kammitsaist lahti” (1984)

Paeliit õnnitleb juubilari

Helle Perens 80!

Täna on 80. juubel meie seltsi auliikmel Helle Perensil, Eesti rahvuskivi – paekivi – väsimatul uurijal ja propageerijal. 
Kogu Helle tööelu möödus Eesti Geoloogiakeskuses, andes meile geoloogiliste aruannete kõrval neljast raamatust koosneva monograafilise uurimuse „Paekivi Eesti ehitistes“ I–IV (2003, 2004, 2006 ja 2010), millele lisandus 2012. aastal „Looduskivi Eesti ehitistes“. Paekivi värvivarjundites ja mustris on ta näinud huvitavaid motiive ning lõigatud ja lihvitud paeplaati delikaatselt töödeldes on ta loonud kümneid kordumatuid taieseid – paepilte. Selle ulatusliku ja hindamatu väärtusega töö kõrvalt on Helle leidnud aega ja tahtmist korraldada paenäitusi, lugenud paekivi ehituslikke omadusi käsitlevaid loenguid Kunstiakadeemias, konsulteerinud ajaloolasi ja kunstiajaloolasi, arhitekte ja restauraatoreid. Oma vaiksel ja tagasihoidlikul moel, järjekindlalt tegutsedes on Helle sümpaatia ja armastus paekivi vastu viinud põhjalike uurimusteni ja huvitavate kunstiliste tulemusteni.

Palavad õnnitlused Sulle Helle!

Paeliit ja Paevana 

Paevana paetervitus paepäeval

Paevana tervitus Paepäeval
4. mail 2020

Tänase Paepäeva puhul
ilmtingimata, igal juhul:

Laskem kividel kõneleda,
paestel pankadel pajatada,
et koos tunneksime ära
paesse peidet salapära.

Küllap on meeles
selges eesti keeles:
Palju kultuuri on kivis
pikkade ajastute rivis.
Palju kivi – kultuuris,
ajaloosündmusis suuris.

Kivis peidus on aegadetagune elu
ja juurdleva vaimsuse mõtiskelu;
kivi peidab inimelu võlu ja valu,
hingetuid ka kivimeister ei talu.

Kivisse kantuna olevik põlistub,
üleisikuline inimeses õilistub.
Kivis on paljude põlvkondade vaev,
allaheidetute põlgus ja raev;
rahva elupõline maa-ootus
ja kustumatu priiuse lootus.

Vaadates kivile kestvamalt silma,
tajume tagamaid, igavikulist ilma;
püsiväärtused saavad puhtama värvi,
ootused ja lootused ei riku närvi.

Püsigu sihid meis selged, suured,
seisku sügaval kodumullas juured!
Jätkuks julgust ikka enesest anda,
südames vaikivalt vastutust kanda.

Mahekultuursete tervitustega
paevana Rein Einasto

Kallid kivisõbrad, armsad paeliitlased!
Laskem kividel kõnelda,
paestel pankadel pajatada,
aegadel hääletult heliseda!
Et tunneksime ärapaesse peidet salapära.

Pidagem Paepäeva
Kokku tulles
ka eemal olles.
Vahetagem paepilte,
Mõtisklegem mõnusalt,
Mahekultuurselt.

paevana Rein Maiega

Paevana jõulutervitus

Paevana jõulutervitus

Foto: Tõnis Saadre

Rahvusmaastikel, mandril ja saartel
paeste pankrannikute puhtad põhjaveed,
nagu elavad hinged rajavad teed
kihtide vahelt läbi armastuse ja hoole
päikesevalguse, avaruse poole…
Purikates peegelduv vabanemise võlu,
Põhjala karge Looduse uinuv vaikus,
puhkeva kevade hellitav paitus,
kivise ajaraamatu igavikuline ilu
„tõejärgse reaalsuse” nurki silub.

Kallist Jõulurahu,
loomisrõõmsat Uut Aastat

Soovib paevana Rein
detsember 2018

Paepäev 4. mai 2018

Eesti Paeliidu näitus „Paekivi – rahvuskivist rahva kiviks“ ja
tekstiilikunstnik Ehalill Halliste näitus „Pae peal“
Paide Muusika- ja Teatrimajas 04.05.2018-30.06.2018
Näitus avatakse Paepäeval 4. mail kell 14.00

Paekivi - rahvuskivist rahva kiviks Eesti Paeliit soovib seoses EV 100 tähistamisega tuua paekivi rahvale lähemale paenäidiste, paekivi kasutusloo ning uudse loomingulise lähenemise kaudu.

– Paekivi looduses ja ehitistes – I korruse fuajee. Väljapanek geoloog Helle Perensi
kivimpaladest ja toetavatest infotahvlitest

– Lasnamäe ehituslubjakivi – II korruse kammersaali esine ruum. Geoloog Rein Einasto kollektsioon Lasnamäe ehituslubjakivi murdmiskihtidest, kui enimkasutatud ehituspaeliigist, lihvitud kivimpalade näol ning Helle Perensi fotolõuendid selle kivimi kasutamisnäidetest ehituses

– Paekivi loomingus – II korruse jalutusruum. Ehtekunstnik Raili Vinni ja Signe Taremaa paeehted, Margus Rebase graveeritud paeveerised ning Helle Perensi ja Beata Vessarti ühisloomingus valminud kollektsioon “Paekivi ilu hoieldes”, mis koosneb paemustritega lõuenditest ja tekstiilitoodetest. Oma katsetusi paekivil esitleb Triin Yerlikaya Porkuni paemuuseumist. Paeleidude ilu tutvustab ka Paeroosi talu peremees Ain Aasa Lääne-Virumaalt.

Tekstiilikunstnik Ehalill Halliste gobeläänide sari “Pae peal”
(15 vaipa a 150×150 cm) – II korrruse jalutusruum

Kunstnik on võtnud oma gobeläänide aluseks läbi aegade Põhja-Eesti meelisehitusmaterjali ning kandnud paekivimustrid gobeläänidesse, sest Eesti paekivi on üllatavalt mitmekesine, nii struktuurilt kui ka koloriidilt.

Mis saab paest – kivist, kui see kanda üle tekstiili?

Näituse avapäeval on lastel võimalus maalida paeveeristele
5. ja 6. mail koolilastele paeteemalised töötoad Ain Aasa juhtimisel

Näituse korraldavad Eesti Paeliit, tekstiilikunstnik Ehalill Halliste ja Paide Muusika- ja Teatrimaja.

Näitus on avatud kuni 30.juunini.

Paekäik Pae parki 28. juunil

sild

Paekäik Pae parki toimub kolmapäeval 28. juunil kell 16-17. Juhendajaks on Lasnamäe linnaosa valitsuse arhitekt Leili Müür.

Kohale saab kerge vaevaga bussiga nr 67 või 68, sõites KUMU peatuseni. Autoga tulijatel soovitame parkida ülemisse KUMU parklasse. Koguneme Lasnamäe linnaosa valitsuse juures ja sealt liigume edasi Pae parki.

Osavõtt on tasuta ja avatud kõigile huvilistele.

Link pildialbumile paekäigust.

Täna on paekivi Eesti rahvuskiviks tunnistamise juubel

Eesti Paeliit soovib õnne kõigile eestimaalastele:

Täna on PAEKIVI EESTI RAHVUSKIVIKS TUNNISTAMISE JUUBEL.

25 aastat tagasi, 1992. a. nimetas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel Eesti Looduskaitse Seltsi ja Eesti Geoloogia Seltsi ettepanekul rahvussümboli rahvuskivi – eesti paekivi. Sellest ajast on  4. mai Paepäev.

Saaremaa ja Põhja-Eesti pankrannik, millest tuntuim Toompea nõlv on saanud meie  maad tutvustavaks sümboliks. Paasi on murtud sajandeid. Lubjapõletamise kunsti omandades rajati  aastasadu vastu pidanud müüre. Kuid paas pole meie jaoks lihtsalt hall ehituskivi.

Paas on meie aluspõhi, eestlase olemise ja püsimise sümbol.

Paesed on meie esiisade kätega ehitatud paljud Eestimaa kirikud ja mõisad, nii nagu meie vanaisade enestegi kodutalude hooned. Paesse on raiutud maailmakultuuri varamusse kuuluvaid kunstiteoseid.

Paas on Eestimaa rahvuslik rikkus, mida me varasemail aegadel oleme müünud Peterburi, Soome, Rootsi ja kaugemalegi.

Eesti paelasundid on kivististe rikkuse poolest unikaalsed kogu Euroopas ja on seepärast olnud teadusliku uurimise objektiks ligi kakssada aastat.

Me oleme paasi raisanud ka mõttetult ja sihipäratult, seetõttu vajab see kivi mitte ainult kaitset, vaid ka taasväärtustamist. Tammsaare on öelnud: „sinililled ei valeta, aga päristõde on kivides”. Kui rukkilill on meie leivavilja ja suitsupääsuke maakodu sümbol, siis paekivi rahvuskivina kannab meie iidset püsivust Läänemere kargetel randadel.  

 

Eesti Paeliit asutati, 23. aprillil 1992. a Kuressaare II paekonverentsil. Paeliidu põhieesmärk on pae kasutamise ja paekultuuri  väärtustamine.   

Paeliidu liikmeskonna ekspertteadmised on abiks vanade paeehitiste renoveerimisel, uute paeehitiste kavandamisel ja ehitamisel (nt. kunstimuuseum KUMU) ning paest  loodusmälestiste kaitse alla võtmisel.

Paeliidu koduleht asub aadressil https://paeliit.wordpress.com

PAEKIVI, MEIE RAHVUSKIVI JUUBEL

Rein Raudsep
MTÜ Eesti Paeliit

Pae tähtsust arvestades tunnistas 4. mail 1992. aastal tolleaegne Eesti Vabariigi Ülemnõukogu erialaste mittetulundusühingute ettepanekul pae Eesti rahvuskiviks. Toona kirjutas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel alla sellekohasele otsusele, mille sõnastus oli järgmine:

Võttes aluseks seniseid edukaid kogemusi rahvuslille (rukkilill) ja rahvuslinnu (suitsupääsuke) kasutamisel rahvussümboolikas, peab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium otstarbekaks kasutusele võtta rahvuskivina eesti paekivi. Soovitame riiklikel ja ühiskondlikel organitel laialdaselt propageerida kõigi nimetatud loodusobjektide kasutamist Eesti rahvussümboolikas ja loodushoiu-alases kasvatustöös.

Seega on peatselt saabumas tähtis juubel – 25 aastat pae Eesti rahvuskiviks tunnistamisest.

Mis on paas ehk paekivi ja miks ta eestlaste elus nii tähtis on?

Põhja- ja Kesk-Eesti inimesed tunnevad hästi meie aluspõhjas olevat paasi ehk paekivi (lubjakivi, dolokivi ning mergel).

Pae kasutamist on palju uuritud ja sellest on ka palju uurimuste aruandeid kirjutatud. Looduses tõestavad pae ammuaegset kasutamist vanad kivimurrud Põhja- ja Kesk-Eestis.

Ajalooliselt on eestlased alati osanud paasi kasutada ilma loodusega pahuksisse minemata. Vastumeelt oli vaid see, kui paasi tuli murda, vedada ja sellest hooneid ehitada võõralt maalt tulnud sundijate piitsa all.

Uued hädad tulid siis, kui järjekordsed kutsumata külalised koos omamaiste käsuandjatega alustasid Eesti jaoks sobimatult suurte paekarjääride rajamist, kust saadud kivi enamasti killustikuks purustati. Sellesse veskisse läks nii hall Lasnamäe paas kui ka ilus helevalge Vasalemma „marmor“. Suured karjäärid tekitasid ümbruskonna inimestele mitu häda: kivi võtmisel tekitatud müra ja tolm, samuti kadus tihti karjääri ümbruskonna kaevudest vesi.

Tööstus ja teedeehitus vajas üha rohkem paasi ja seepärast jõudsid geoloogid juba 40-50 aasta eest peaaegu kõik suuremad paemaardlad detailselt läbi uurida ja saadud tulemuste kohta hulganisti aruandeid kirjutada. Ajapikku piitsamehed lahkusid meie maalt ja kõik paehooned ning muud rajatised jäid meile. Taastatud Eesti Vabariigis on paevarusid juurde uuritud ja praegune olukord on üsna hea.

Pae kultuurilis-hariduslik osa eesti rahva elus on samuti väga tähtis. Suur osa meie rahvast on elanud pae rüpes. Sellest kivist on tehtud elumaju, losse, teid, aedu, riste haudadele. Kiviaedadeks laotud paelahmakate ja väiksemate tükkide võrra said põllud puhtamaks ja põlluviljad võisid seal paremini kasvada. Põlde harides tulid päevavalgele üha uued ja uued kivid ja nii muudeti kiviaiad ja -hunnikud aina suuremaks ning neid sai üha rohkem. Kui põldudel leidus rändkive (nn raudkive), pandi neidki pae hulka.

Talurahvas valmistas paest ka hällisid ja naised kandsid paest ehteid. Seega, põhjapooses Eesti inimesed olid hällist kuni hauani ümbritsetud paega. On tuntud tõsiasi, et rahvaste mõtlemisele, käitumistavadele, lauludele avaldab suurt mõju neid ümbritsev keskkond. Nii on põhjapoolset eestlast vorminud paekivi ja kivine paepealne maa. Hallis, valkjashallis ning kollakashallis kivis peitub rahu ja kindlus. Seepärast on Eestis Vabadussõjas hukkunud sangaritele valmistatud mälestussambad enamasti paest.

Pae kasutamisest ja tähtsusest meie igapäeva elus annab ülevaate Porkuni Paemuuseum, mis samuti sel aastal tähistab oma 25-ndat juubelit.

Tänapäeval kasutatakse paasi (lubjakivi ja dolokivi) intensiivselt nii teede kui hoonete ehitamisel. Ka kavandatava raudtee Rail Baltic ehituseks on vaja suurt osa Harjumaal, Raplamaal ja Pärnumaal paiknevast paevarust. Kohati on pae kasutamine tekitanud ka keskkonnaprobleeme ja inimesed on seetõttu päris sageli pae kaevandamise ning kasutamise vastu olnud. Mõne paeerimi (so tehnoloogiline paas, mis sisaldab palju kaltsiumoksiidi või magneesiumoksiidi) kasutamine on viimasel ajal võrdlemisi hoogne ja seda toorainet kasutatakse tsemendi, lubja ja muude toodete valmistamiseks. Kahjuks seni eksporditakse osa sellest maavarast pooltootena.

25 aastaseks on juba saanud ka Eesti Paeliit, mittetulundusühing, mille põhieesmärk on pae kasutamise ja paekultuuri väärtustamine. Eesti Paeliit asutati, 23. aprillil 1992. a Kuressaare II paekonverentsil. Paeliidu põhikirjas on kirjutatud: paeliit seab oma peamiseks eesmärgiks kõik paekivi uurimisega, tootmisega ja kasutamisega seonduva. Liidu ülesanded on teadusuuringute rakendamine pae kaevandamisel ja kasutamisel ning pae alase teabe levitamine (paasi tutvustavate käsikirjade kirjastamise, koolituste, võistluste, seminaride, konverentside, näituste jms korraldamine).

Paeliidu liikmed on andnud konsultatsioone vanade paeehitiste renoveerimisel, uute paeehitiste kavandamisel ja ehitamisel (nt uus kunstimuuseum KUMU) ning paest loodusmälestiste kaitse alla võtmisel. Eesti Paeliit on protestinud ka kultuurilist väärtust omavate paehoonete lammutamise vastu.

Juubeli puhul peab Eesti Paeliit vajalikuks meedias anda igakülgset teavet pae kohta, samuti on koostamisel Eesti paeliidu koduleht aadressil paeliit.wordpress.com.